Tanelit toetavad

Liikumise Kodukant tegevjuht Anneli Kana: „Meie jaoks on oluline, et Tanel jätkaks maaelu arengut puudutavate teemadega tegelemist. Selles valdkonnas on vaja olla otsustuskindel ja seda Tanel kindlasti on!“

Muusik, raadiomees, Patika külaseltsi aktivist Jaan Elgula: „Tanel on pärit nö juurtetasandilt, talle pole veel midagi pähe tambitud, et ta peaks ütlema nii ja mõtlema naa. Ta on kõike õppinud koostöös oma heade sõpradega, kellede hulka ma mina ennast loen.“

Europarlamendi saadik Indrek Tarand: „Ma väga tervitan Taneli tulekut valimistele, sest see aktiveerib kodanikke, kes saavad mõtelda erinevate inimeste, erinevate valikute üle ja vajadusel toetada kodanikuühiskonna seast tulnud kandidaate.“

TOETA TANELIT - Näita ka oma sõpradele, et oled õige Eesti asja eest väljas. Kutsu sõbrad 5T strateegiat lugema ja oma ideid kirja panema

Paku välja idee, mille peaks Sinu arvates meie riigis kohe ellu viima!

Kõik sisestatud ideed ilmuvad siia koduleheküljele ja Tanel võtab Riigikogu saadikuna neid kõiki kindlasti ka arvesse!

IDEE

Loe mida teised on pakkunud

 • Maaelu toetused peaksid suurenema. Toetada tuleb kohalikku väikeettevõtlust, mis toob maale töökohti, vähendab pendelrännet ja suurendab maainimeste sissetulekuid, mis omakorda võimaldab investeerida seda raha kultuuri ja kogukonna arendamisse.

  Idee autor: Margus

 • Rahastus võiksid saada suuremalt jaolt noorte algatused maakohtades ja need ühendused mis koondavad noori maal. Ühe näitena võin välja tuua Eesti 4H, kes on koondanud noori. Samas ka on kohalikud noortevolikogud ja noored kes on teinud seltsingu. Noortel on keeruline moodustada MTÜ-d.
  Loodan, et võtate mu pakkumise arvesse.

  Idee autor: Jaan

 • Vanavanemate päeval võiksid saata 10-le üksikule pensionärile 10 ruumi lõhutud küttepuid!

  Idee autor: Matti

 • Minu mõte on lihtne - too maapiirkondadesse rohkem kultuuriprogrammi.

  Idee autor: Rait