Eesti on olnud edukas, kuid juba aastaid on tegemata tähtsad otsused, mis meie edulugu jätkaksid. Viimane aeg on ellu viia Riigireform selle sõna kõige laiemas tähenduses! Meie ülesanne on peatada väljaränne ja tuua riiki talendikaid inimesi. Peame saama majanduse ja palgad kasvama, et suurendada püsivalt inimeste heaolu. Kasvatama inimeste usku oma riiki ja kindlust tuleviku osas, suurendama julgeolekut nii füüsilises, majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. Teha kõik selleks, et Eesti oleks parim paik laste kasvatamiseks. Et meie rahvas oleks edukas ja õnnelik.

5T-strateegia

T1

Riigikogu saadikute arv 71-e peale! - Anname parimatele inimestele võimaluse saada valituks, selleks kaotame 5% valimiskünnise ja vaid partei nimekirjas kandideerimise nõude. See annaks eeskuju muuta efektiivsemaks kogu riigivalitsemine, tõstaks parlamendi võimekust ja rolli ning suunaks kogu valitsemisüsteemi vähemalt 1/3 võrra kokku tõmbama.

T2

Anname riigi rahvale tagasi! - Suurem otsustusõigus ja tegelik vastutus kogukondadele! Nutikate tehniliste lahenduste kasutuselevõtt pikkade ja lohisevate koosolekute asemele! Me oleme maailmakuulus e-riik, kasutame seda siis ka kodanike osalemisel riigi juhtimises!

T3

Haldusreformi viivitamatu elluviimine põhimõttel 15 + 5! - See tähendab 15 maakonda ja 5 suuremat linna, otsevalitavad ja tagasikutsumisvõimalusega külavanematest koosnevad osavalla volikogud, mille esindajad moodustuvad maavalitsused.

T4

Maaelu popiks! - Tänapäeval ei tähenda maaelu tingimata vaid põllumehe ametit. Lisaks põllumajanduse suurtootjatele peame otsustavalt toetama hakkama ka elustiili ettevõtjaid. Inimesi, kelle najal meie maaelu täna veel paljuski seisab. Väikeettevõtluse soodustamine selliselt, et inimene saaks pühenduda oma tööle, mitte lõputule bürokraatiale! Investeerida tuleb liikumisvõimaluste parandamisse Eestimaa eri paikade vahel, et oleks lihtne teha tööd, käia koolis, nautida kultuuri ja tegeleda oma tervise hoidmisega. Maal peab olema mõnus elada!

T5

Iga inimene on tähtis! - Me ei saa endale lubada jätkuvat ühiskonna lõhestamist. Me peame leidma ühise tulevikueesmärgi ja saama aru, et sinna saame jõuda kõik koos ühiseid pingutusi tehes. On aeg austada kõiki Eestis elavaid ja meie riigi heaks panustavaid inimesi, olenemata rahvusest, sotsiaalsest staatusest, poliitilistest veendumustest või seksuaalsest orientatsioonist!

Paku välja idee, mille peaks Sinu arvates meie riigis kohe ellu viima!

Kõik sisestatud ideed ilmuvad siia koduleheküljele ja Tanel võtab Riigikogu saadikuna neid kõiki kindlasti ka arvesse!

IDEE

TOETA TANELIT - Näita ka oma sõpradele, et oled õige Eesti asja eest väljas. Kutsu sõbrad 5T strateegiat lugema ja oma ideid kirja panema

Loe mida teised on pakkunud

 • Maaelu toetused peaksid suurenema. Toetada tuleb kohalikku väikeettevõtlust, mis toob maale töökohti, vähendab pendelrännet ja suurendab maainimeste sissetulekuid, mis omakorda võimaldab investeerida seda raha kultuuri ja kogukonna arendamisse.

  Idee autor: Margus

 • Rahastus võiksid saada suuremalt jaolt noorte algatused maakohtades ja need ühendused mis koondavad noori maal. Ühe näitena võin välja tuua Eesti 4H, kes on koondanud noori. Samas ka on kohalikud noortevolikogud ja noored kes on teinud seltsingu. Noortel on keeruline moodustada MTÜ-d.
  Loodan, et võtate mu pakkumise arvesse.

  Idee autor: Jaan

 • Vanavanemate päeval võiksid saata 10-le üksikule pensionärile 10 ruumi lõhutud küttepuid!

  Idee autor: Matti

 • Minu mõte on lihtne - too maapiirkondadesse rohkem kultuuriprogrammi.

  Idee autor: Rait